PORTFOLIO

Vakinhoudelijke begeleiding

Persoonlijke één op één begeleiding

Structurele ondersteuning

Maatwerk

Coaching

Zelfstudie prikkelarme studieruimte

Voorkomen studieuitval / studiestress

Hulp bij praktische zaken

Het bieden van een houvast    

Veel ervaren knelpunten

Het maken van een planning

Het uitvoeren van een planning

Concentratie

Overzicht houden

Veranderende situaties

Teveel prikkels

Het juist begrijpen van opdrachten

Samenwerken in groepsverband

College volgen

De informatievoorziening tijdens je studie

Hulp vragen

Communicatie met docenten/medestudenten

Contact

Warmondstraat 200 AH

1058 LC Amsterdam

020-7522702

info@afstudeerbegeleider.nl

Maak hier kennis met het team

  • Stijn Loeber MSc - Eigenaar
  • Thomas van Lier MSc - Begeleider

Van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs

Je gaat beginnen met studeren of je bent net aan je studie begonnen

Lees meer

Tijdens je studie

Begeleiding en ondersteuning tijdens elke fase van je studie.

Lees meer

Afstuderen

Je gaat beginnen of je bent bezig met je scriptie of je stage

Lees meer

Autisme en studeren

Neem contact met ons op!

Autisme en studeren: Studiebegeleiding – Autisme.nl!

Autisme en studeren? Studenten met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen vaak in de knel wanneer zij gaan studeren, tijdens hun studie of wanneer zij gaan afstuderen. Dit zijn grote veranderingen die voor veel spanningen en angst kunnen zorgen en die kunnen leiden tot stagnatie. De uitval van studenten met autisme binnen het hoger onderwijs is schrikbarend.

 

Autisme en studeren: Allround begeleiding

Als ervaringsdeskundige in autisme én als specialist in het begeleiden van studenten tijdens hun studie en afstudeerproces, richten we ons op studenten met problemen die voortvloeien uit autisme, of problemen die hieraan relateren. Wij richten ons dus op autisme en studeren. Wij zijn zowel gespecialiseerd in het vakinhoudelijk begeleiden van een scriptie en/of tentamen, als in het persoonlijk begeleiden van jongvolwassenen met autisme. Daarnaast zijn wij in staat om meer tijd te investeren in de één-op-één begeleiding, dan bijvoorbeeld studentenpsychologen of begeleiders vanuit de hogeschool of universiteit. Studiebegeleiding – autisme.nl onderscheidt zich van reguliere studiebegeleiders en studentenpsychologen door middel van onder andere de mogelijkheid van extra tijdsinvestering, vakinhoudelijke begeleiding en de informele sfeer.

- Persoonlijke / Specialistische begeleiding

De begeleiding is één op één en je krijgt een vaste begeleider. Daarin staat begrip, rust en veiligheid centraal. De begeleiding is gericht op jouw mogelijkheden in plaats van de beperkingen. We kijken naar wat jouw sterke kanten zijn en deze proberen we samen steviger te maken, zodat je kan leren te focussen op jouw talenten. We stellen realistische doelen op en volgens een gezamenlijk opgezet plan, werken we hier naartoe, waarbij de focus ligt op autisme en studeren.

- Vakinhoudelijke begeleiding

Studiebegeleiding – autisme.nl geeft naast de organisatorische zaken rondom je studie ook vakinhoudelijke begeleiding. Als je moeite hebt met een bepaald vak, een tentamen, paper of scriptie, we helpen je met de inhoud van de stof. Daarnaast is Studiebegeleiding – autisme.nl gespecialiseerd in begeleiding geven in statistiek en het programma SPSS aan studenten, dat de meesten moeten gebruiken tijdens hun afstuderen.

 

Visie

Structurele, persoonlijke en specialistische begeleiding op maat, in een begripvolle, veilige en rustige omgeving. Wij willen hiermee onnodige stress en spanning in de studietijd voorkomen. Op deze manier kan de student zich focussen op zijn/haar sterke kanten en mogelijkheden in plaats van de beperkingen, zodat de sterke kanten verstevigd kunnen worden. De focus ligt dus op autisme en studeren.

 

Missie

We willen voorkomen dat je onmogelijke doelen voor of te hoge eisen aan jezelf stelt. Dit verkleint de kans op teleurstelling en verkleint de kans op het ervaren van stress en spanning. Op deze manier zorgen we ervoor dat je je beter kan focussen op je doel(en) en dat het voor jou duidelijk is wat je moet doen. Tenslotte hopen we dat op deze manier jouw zelfredzaamheid wordt vergroot en dat succesvol (af)studeren plezieriger voor je wordt. Autisme en studeren mag ook een leuke periode zijn!

 

Sfeer

Wij vinden het erg belangrijk dat je jij op je gemak voelt bij ons. Daarom geven we onze begeleiding in een gezellige, rustige en prikkelarme ruimte, omdat studenten zich daar prettig bij voelen.

 

Autisme en studeren? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

 

 

Klik hier om te lezen over studiebegeleiding – autisme.nl algemeen

Klik hier om te lezen over onze werkwijze

Klik hier om te lezen over ons

Klik hier voor een plan op maat